Vierkant

Bereken vierkant m

m

Rond

Bereken rond m

Driehoek

Bereken driehoek m

m

Graszoden aanleggen

Hieronder beschrijven we hoe u met behulp van onze graszoden stapsgewijs kunt toewerken naar uw nieuwe gazon indien u ervoor kiest om zelf de zoden te leggen.

Graszoden bestaan uit levend materiaal en vragen daarom een goede verzorging. In opgerolde toestand blijven de zoden 24 uur in goede conditie bij warm weer.
Na twee dagen begint het opgerolde gras af te sterven en is het niet meer geschikt om een gazon van te maken. Leg de grasrollen niet in de zon of dek deze af, Dit voorkomt uitdroging. Is bij warm weer dezelfde dag verwerken van de zoden niet mogelijk, dan is uitrollen en met water besproeien noodzakelijk.

De werkvolgorde in zes stappen:
 

1. Spitten en grond verbeteraar aanbrengen.

U begint met de grond te spitten. Bij vernieuwing/vervanging van het gazon dienen de oude zoden goed ondergespit te worden of bij voorkeur afgestoken en afgevoerd te worden. Spit de grond ongeveer 25 tot 30 cm diep om. Bij een nieuw gazon is het verstandig de ondergrond eerst ongeveer 50 cm diep los te maken. U kunt de voedingstoestand van de bodem vervolgens verbeteren met composana aanplantingsgrond, deze verbeterd ook de structuur van de grond.Dit zijn zakken van 70 liter goed voor de aanleg van 10 m2 per zak. Composana is bij ons te koop voor € 12,95 per stuk. Deze bemesting moet goed door de bovenste 5 cm van de losgemaakte grond worden gemengd om verbranding van de jonge wortels te voorkomen. Voor advies omtrent de juiste bemesting voor uw tuin zijn we u graag van dienst.

2. Egaliseren

Voor het leggen van de graszoden moet de ondergrond voldoende vast en volkomen egaal en vlak zijn. Werken in natte grond is schadelijk. Wacht dus tot de grond voldoende droog is. Bij voorkeur door voetje voor voetje aanlopen (snelste en beste manier), maar ook door rollen wordt de ondergrond vastgedrukt. Een goed aangedrukte grond is de basis voor een mooi gazon. Doet u dit niet dan zakt de grond bij regenval in, wat later 'n onregelmatig gazon zou geven. Daarna kan het met een hark geëgaliseerd worden, maar het beste resultaat krijgt u door met een plank de grond te schaven: dit wordt afrijen genoemd. Afrijen voorkomt putten, bulten en een slechte, oneffen maaihoogte. Na het afrijen licht losharken. Loop zo min mogelijk op het oppervlak. Nu kunnen de graszoden uitgerold worden.

Opmerking: Gebruik voor het egaliseren en aanlopen nooit een trilplaat. Met een trilplaat wordt de bodem volkomen dicht en zullen de zoden niet vastgroeien.

3. Stooien van graszodenmest en korrelkalk

Het is belangrijk om op de vlakke ondergrond een graszodenmest te strooien dit zorgd voor de stimulatie van de wortels zodat deze sneller aangroeien.(speciaal door ons samengestelde mest) 1 emmertje van 5 kilo is goed voor ongeveer 80 m2.
Ook heel belangrijk is om korrelkalk te strooien, dit kan tegelijk gestrooid worden met de graszodenmest.
Korrelkalk zorgd voor een goede PH waarde in de grond, dit helpt mee aan de verbetering van de grondstructuur. Hierdoor is minder kans op mos in het gazon. ( stooi ieder najaar kalk op het gazon)
Als deze gestrooid zijn kun je de bemesting en de korrelkalk lichtjes inharken.
1 emmertje van 5 kilo is goed voor 25m2
De graszodenmest en de korrelkalk zijn bij ons te bestellen.
 

4. Graszoden uitrollen

Tijdens alle bewerkingen mag de grond wel iets vochtig zijn, maar niet te nat. Op een dichtgesmeerde grond zullen de zoden moeilijk aanslaan. Wacht dus tot de grond voldoende opgedroogd is. Rol de zoden zo snel mogelijk na ontvangst uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen zonder naden.Werk heen en weer met het uitrollen van de graszoden, Langs de omtrek van het gazon de zijkanten aanvullen met grond, om uitdroging van de randen te voorkomen. Bij warm en zonnig weer meteen al water geven!

Gras kan je in de zon water geven, dit geeft geen verbranding zoals vaak gezegd wordt!

5. Aanrollen en sproeien

Na het leggen van de zoden is stevig aanrollen met een gazonrol of aankloppen belangrijk om goed contact met de ondergrond te krijgen. Na het aandrukken dient u de zoden goed nat te maken. Bij zonnig weer zeker niet tot 's avonds wachten! Regelmatig genoeg water  geven zolang de zoden nog niet vastgegroeid zijn, dit is bepalend voor het succes. Zet de graszoden niet onder water dan verstikt het. De eerste paar weken 2 à 3 keer per dag sproeien bij droog warm weer. Het gras heeft dit -vooral in de felle zon- hard nodig ('s Nachts verdrogen de zoden niet).
 

6. Maaien

Drie tot vijf weken na het uitrollen zijn de zoden goed vastgegroeid. Het gevaar van uitdrogen is dan veel minder groot. Vanaf nu is het bij droogte beter 1 keer per week 's avonds goed te sproeien. Afhankelijk van het jaargetijde zal er vrij snel na het leggen gemaaid moeten worden. Meestal is dat al na 5-8 dagen het geval. De maaimachine moet scherp en op de juiste maaihoogte afgesteld zijn. Speelgazons worden gemaaid op 2,5 à 3 cm maai hoogte.
Maai altijd met opvangbak.

7. Ten slotte....

De eerste maand dient het gazon of speelveld nog voorzichtig te worden behandeld. Loop de eerste weken dus zo weinig mogelijk op het gazon. De graszoden moeten namelijk eerst stevig op de ondergrond vastgegroeid zijn.