Vierkant

Bereken vierkant m

m

Rond

Bereken rond m

Driehoek

Bereken driehoek m

m

Over Weren Graszoden

graszoden worden net voor de bestelling gesneden met moderne apparatuur

Al meer dan 35 jaar kweekt Weren graszoden op zandgrond in Boekel Noord-Brabant tussen Uden en Helmond van een uitzonderlijk hoge kwaliteit.

De bodem in Noord-Brabant is van nature vrij arm. Dit is voor de graszodenteelt zeer gunstig. Door de schrale voeding in de grond moeten de wortels van het gras extra zijn best doen om te groeien. Het resultaat: sterk gras dat bij u direct goed van de grond komt.

Bewerking van de grond

De kweek van graszoden begint bij de bewerking van de grond. Dit gebeurt met speciaal ontwikkelde machines voor de graszodenteelt. De machines hebben voorzieningen waardoor de bodem en graszoden niet verslechten. Bij veel van deze machines staat de kweker zelf aan de basis van de ontwikkeling van de graszoden.

Beste kwaliteit graszoden

graszoden worden gemaaidWeren Graszoden heeft de kwaliteit van het gras zeer hoog in het vaandel. 
Onderzoek naar nog betere graszaadmengsels en nieuwe kweekmethoden is dan ook een proces wat zich elk jaar afspeelt, om te zorgen dat het beste gras wordt gebruikt voor de graszoden. Het is immers belangrijk dat de graszoden als ze eenmaal gelegd zijn een sterk en gezonde grasmat gaan vormen.

Snel snijden en transport

Niet alleen het graszaadmengsel en de kweekmethode staat voor een goede kwaliteit, ook de wijze van bezorgen van de graszoden is een belangrijke schakel in het proces. Om de graszoden in optimale conditie te kunnen afleveren transport van graszodenworden de zoden direct voor transport gesneden. De graszoden kunnen namelijk maar beperkte tijd opgerold blijven liggen voordat verstikking plaats vindt. 
Het is dus zaak om tussen het snijden van de graszoden op het veld en het leveren bij u thuis in een zo kort mogelijke tijd te laten verlopen.

Voor verder verwerking van uw graszoden kijk bij: aanleg en onderhoud

 

 

Tractor Weren Graszoden